Rampa i grua

SERVEI DE GRUA (21% IVA inclòs)
Cita prèvia 972520717

SOCI
Puja: 25€
Nit de varada: 8€
Baixar: 25€

NO SOCI
Puja: 58€
Nit de varada: 16€
Baixar: 58€

SERVEI DE RAMPA + PARKING
(21% IVA inclòs)

Jet ski o neumàtica <3m
1 baixada: 20€
1 pujada: 20€
1 setmana: 93€
15 dies: 128€
1 mes: 191€
1 any: 457€

Barca max. 7,5x2,5m
1 baixada: 25€
1 pujada: 25€
1 setmana: 128€
15 dies: 179€
1 mes: 266€
1 any: 630€

SERVEI DE COTXE

SOCI
Pujar: 21€
Baixar: 21€

NO SOCI
Pujar: 32€
Baixar: 32€

HIVERNATGE SOTA COBERTA

Del 15 de setembre al 15 de maig: 221€
 *No vinculats al Club, abonament prèvi anual del servei de parking i rampa: 630€ (21% IVA inclòs)

Informació addicional