GUIA DE LA FASE 1: DESESCALADA NÀUTICA

16/05/2020

Es podrà practicar la navegació per les persones que tinguin el seu domicili a la mateixa província, illa o ciutat autònoma en què estigui amarrada la seva embarcació.

TERRITORIS EN FASE I (INCLOENT BALEARS I CANÀRIES)

ES PODRÀ PRACTICAR LA NAVEGACIÓ per les persones que tinguin el seu domicili a la mateixa província, illa o ciutat autònoma en què estigui amarrada la seva embarcació. Les motos nàutiques i les embarcacions o vaixells no podran allunyar-se més de 12 milles del port o instal·lació d'amarratge des del qual comencin la navegació. L'ocupació a bord no podrà superar el 50% de les persones autoritzades en els certificats de l'embarcació, llevat que es tractin de persones que conviuen en el mateix domicili en què es podrà arribar al 100%. En qualsevol dels casos no podrà excedir el nombre de 10 persones a bord. A les illes Balears es permetrà la navegació amb vaixells i embarcacions utilitzades amb finalitat recreativa o esportiva pels seus propietaris o les persones autoritzades per aquests.

S'AMPLIA LA PERMISSIVITAT DE LES VISITES INDIVIDUALS A les EMBARCACIONS per part dels propietaris, o les persones autoritzades per aquests per a comprovacions de seguretat i manteniment, a tota la província o illa on resideixi el propietari o autoritzat i es trobi amarrada l'embarcació.

ES PERMET L'XÀRTER NÀUTIC (lloguer) de motos nàutiques i embarcacions d'esbarjo, per usuaris que resideixin a la mateixa província, illa o ciutat autònoma en què es trobi l'empresa de lloguer, amb les limitacions d'ocupació que regeixen per a la navegació privativa en aquesta fase.

L'Ordre Ministerial especifica que en totes les fases s'han de respectar les limitacions de tipus personal previstes en cadascuna i adoptar mesures de desinfecció i reforç de normes de salut i higiene en les embarcacions.