ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS 2019

12/01/2019

Data de la reunió: 17/02/2019
Hora de primera convocatòria: 11.00
Hora de segona convocatòria: 11.30
Lloc de reunió: CLUB NÀUTIC SANT PERE PESCADOR

Seguint les instruccions del Sr. President i en compliment dels estatuts del nostre club, us convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que se celebrarà en el lloc, data i hora especificats a continuació:

CLUB NÀUTIC SANT PERE PESCADOR (G17076670)
Data de la reunió: 17/02/2019
Hora de primera convocatòria: 11.00
Hora de segona convocatòria: 11.30
Lloc de reunió: CLUB NÀUTIC SANT PERE PESCADOR

ORDRE DEL DIA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA

Lectura i aprovació si s’escau de l’acta de l’assemblea del 2018
Aprovació i tancament de l’exercici del 2018
Presentació i aprovació si s’escau del pressupost del 2019
Activitats de la junta durant el 2018
Projectes i activitats de la junta per al 2019
Precs i preguntes