Quotes

Complint amb els Estatuts del Club Nàutic Sant Pere Pescador, cada any es celebra l'Assemblea General de Socis, on la Junta sotmet a votació dels socis les quotes que aquests abonaran al Club durant l'any.

Quotes segons l'acord de l'Assemblea General de Socis de 2020.

Quota de soci (2020)
45€/trimestre
Quota per amarrador (2020)
55€/trimestre