Quotes

Quotes segons l'acord de l'Assemblea General de Socis de 2013.

Quota de soci (2017)
32€/trimestre


Quota per amarrador (2017)
41€/trimestre