• 500946

Quotes

Quotes segons l'acord de l'Assemblea General de Socis de 2013.

Quota de soci (2016)
26€/trimestre


Quota per amarrador (2016)
41€/trimestre